CAT / ES

Empresa

 

Situat dins la ciutat de Barcelona, formant part del passatge industrial del carrer Mèxic, el nostre taller està obert a tots els nostres clients i cadascun dels seus projectes, fent realitat les seves idees sobre el paper. Amb més de 25 anys d’experiència i un equip de professionals estable, dinàmic i flexible assegurem un servei d’impressió integral en tots els àmbits; preimpressió, impressió i postimpressió.

El nostre catàleg inclou qualsevol projecte realitzat sobre paper sent els nostres principals objectius la qualitat i la rapidesa en els lliuraments. Disposem d’un software propi dissenyat especialment per la gestió de pressupostos i comandes, un software creat dins les nostres instal·lacions com una eina global de gestió tant des de la vessant tècnica, econòmica i ambiental com la purament administrativa, permetent agilitzar i assegurar qualsevol dada, característica o detall del cadascun dels projectes que duem a terme.

Amb aquesta capacitat de servei va ser concebuda Arts Gràfiques Alpres, SL l’any 1991. Avui dia, mantenim aquest compromís amb la il·lusió de continuar donant resposta a cadascun dels projectes on participem. Col·laborem?

Serveis

Preimpressió
· Sistema CTP, impressió de proves de color pròpies, software de gestió de color, etc.
· Servei de disseny gràfic, maquetació i correcció d’errades.
· Detecció de conflictes que puguin sorgir en la impressió i/o enquadernació i que suposi cap cost addicional pel client, sigui un cost ambiental, econòmic o de termini.

Impressió
· Màquines d’impressió Heidelberg dotades de la tecnologia de gestió de color que permet la transferència automàtica dels paràmetres de cada treball des del software de preimpressió a les màquines d’impressió.
· Màquines 52×70 de 4 cossos, 52×70 de 2 cossos i 35×50 de 2 cossos. Donant resposta tant a les impressions a color com a aquells projectes ideats amb tintes directes, essent una de les nostres grans apostes actuals.

Postimpressió
· El departament de postimpressió segueix la línia de la resta de l’empresa, essent autosuficient, amb un parc de maquinària que consta de: plegadora amb un format de 52 cm d’entrada, màquina d’enquadernar revistes, guillotina, i d’altres màquines auxiliars com màquina d’enquadernar talonaris, màquina de fendits, retractil·ladores, etc.
· Control de tots els lliurament a realitzar a través del software propi. Possibilitat de notificacions digitals del lliurament a realitzar.
· Logística pròpia amb la capacitat de realitzar distribucions dins l’àrea metropolitana de Barcelona.

Sostenibilitat

Treballem en la responsabilitat social i medioambiental
· Apostem per papers certificats FSC® i PEFC®
· Utilitzem tintes d’olis vegetals i lliures de compostos orgànics volàtils
· Hem eliminat els residus líquids (aigua i disolvents) en el processament de planxes CTP
· Reutilització de l’energia reactiva mitjançant bateries de condesació
· Reciclem tots les restes derivades de la producció gràfica com paper i planxes

Som poseïdors del Certificat de Responsabilitat Medi Ambiental atorgat pel Gremi de les Indústries Gràfiques

Clients

El nostre catàleg inclou llibres, revistes, impresos, agendes, calendaris, tríptics, díptics i tot tipus de desplegables, papereries, carpetes, dossiers, etc. Comptem amb la confiança d’empreses de sectors tan importants com el sanitari, educatiu o farmacèutic, així com de diversos àmbits de l’administració pública.

Contacte

error: